close
چت روم
زبان عاشقان...

زبان عاشقان...

زبان عاشقان...
زبان عاشقان...عشق را گوهر زکانی دیگراستمرغ عشق ازآشیانی دیگراستهرکه باجان عشق بازد،این خطاستعشق بازیدن ز جانی دیگراستعاشقی بس خوش جهانی است،ای پسروان جهان را آسمانی دیگراستدر نیابد کس، زبان عشقانزانکه عاشق را، زبان دیگراستکس نداند، مرد عاشق را ولیکهر گروهی را گمانی دیگراستنی خطا گفتم برون است از مکانلا مکان او را نشانی دیگراستجوهر عطار در سودای عشق گویی از بحری و کانی دیگر است
از همه جا از همه رنگ

امروز : جمعه 03 خرداد 1398

خانه انجمن ورود ثبت نام آرشیو آپلود تماس با ما طراح قالب