close
چت روم
تست کشف عشق

تست کشف عشق

تست عاشقانه,تست میزان عشق,
حتی اگرعاشقانه ازدواج نکنید،درروزهای باهم بودن سعی می کنید،عشق رابسازیدو زندگی زناشویی خودراباعشق جلوببریداماچقدرموفق بوده اید؟آهای مردهاوآهای خانم هاآیا به این آرزوی دیرینه رسیده اید یانه؟ شماهامی توانید میزان موفقیت خودو همسرتان رامحک بزنید.شوهران درزناشوی ی پایدارازهمسران شان ازروی علاقه ومهرومحبت حرف میزنندوبه همسران شان افتخارمی کنندولی ازدواج هایی که به شکست می انجامد،اینگونه نیست.خطرناک تراز اینازدست رفتن عشقی است که به بهانه آنزندگی مشترکتان راآغازوازدواج کردیدتاعشق یکدیگررابرای همیشه…
از همه جا از همه رنگ

امروز : دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

خانه انجمن ورود ثبت نام آرشیو آپلود تماس با ما طراح قالب