close
چت روم
ایا میدانستید که

ایا میدانستید که

ایا میدانستید که
آیا می دانستید که حس بویایی مورچه با سگ برابری میکندآیا میدانستید که زمان بارداری فیل به دو سال میرسدآیا میدانستید که بیشترین زربان قلب را قناری با 1000بار در دقیقه و کمترین را فیل با 27 بار در دقیقه داردآیا میدانستید که یک لیتر سرکه در زمستان سنگین تر از تابستانآیا میدانستید که رشد کودک در بهار بیشتر استآیا میدانستید که یک سوم وزن یک زن و یک دوم وزن یک مرد را ماهیچه تشکیل میدهدآیا میدانستید که پروانه 1200چشم داردآیا میدانستید که دلفین ها هم مانند گرگ ها هنگام خواب یک چشمشان را باز میگذارندآیا میدانستید…
از همه جا از همه رنگ

امروز : جمعه 03 خرداد 1398

خانه انجمن ورود ثبت نام آرشیو آپلود تماس با ما طراح قالب